1 2 3 4 5

Om föreningen

Lindallén 1

Brf Lindallén ligger i Långbro Park i stadsdelen Älvsjö sydväst om Stockholm. Föreningen består av fyra punkthus, två på Stora Kvinns väg och två på Bergtallsvägen. Sammanlagt 64 lägenheter fördelat på tvåor, treor och fyror. Husen ritades av arkitekt Olof Lotström, uppfördes av byggföretaget JM och var de första som byggdes i parken. Husen var inflyttningsklara 2004/05.
Fördelen med att bo i Långbro park är den vackra och lummiga miljön med närhet till Älvsjöskogen och badplatsen Långsjön. Gångavstånd till butiker i Fruängen centrum.
Kommunikationerna är goda med många busslinjer runt parken samt T-bana i Fruängen och pendeltåg i Älvsjö.

Fasaderna

Föreningens fasader är byggda med den så kallade enstegstekniken. På grund av viss missfärgning på fasaderna lät föreningen under 2015 genomföra provtagningar tillsammans med representanter för JM AB.
Undersökningarna resulterade i att JM AB åtog sig att vidta åtgärder inom ramen för sitt felansvar enligt ABT94 avseende fel i fasaderna. Åtagandet innebär att fasaderna kommer att bytas ut i sin helhet och underliggande konstruktion undersökas och vid behov åtgärdas.
Arbetena planeras starta efter sommaren 2017 och pågå under cirka 2 år. Föreningens fastighet består av fyra huskroppar vilket innebär att arbetena tar cirka 6 månader per hus.
Arbetet kommer förstås att inverka på boendet men lägenheterna kommer att vara fullt beboliga under arbetet.

Årsredovisning

Se PDF: Åraredovisning Revisionsberättelse 2015


Årsredovisning 2016

Energideklaration

Se PDF: Boverket Energideklaration

Stadgar Brf Lindallén1

2016 -05 12 Stadgar registrerade

Felanmälan/journummer:

Akut felanmälan: 08-657 64 00

Hissjour: 08-618 01 80

Kundtjänst Elektrolux: 08-710 20 21Hitta till oss